1

مفتول گالوانیزه

News Discuss 
- بسیار سریعتر از یک محصول مشابه که در آن گالوانیزه گرم شده است ، خوردگی خواهد داشت از کاربردهای دیگر مفتول های سفید می شود به آویز کردن طرح های دیواری یا تابلوها و نقاشی های مهم نام برد، در فرآیند گالوانیزاسیون بر روی مفتول سیاه روکش گالوانیزه https://telegra.ph/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D9%81%D8%AA%D9%88%D9%84-%DA%AF%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%B2%D9%87-11-16

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story