1

The ติดตั้ง โซล่าเซลล์ ราคา Diaries

News Discuss 
ระยะสายไฟไม่คิดเพิ่มเนื่องจากส่วนมากไม่น่าจะเกินระยะที่ผู้รับเหมาให้ฟรีนะ * และต้องทำความเข้าใจเพิ่มเติมด้วยว่า การนำแบตเตอรี่ มาต่อร่วมกับอินเวอร์เตอร์ แล้ว ช่วงแรกๆ อาจจะไม่สามารถนำมาทดแทนไฟ จากการไฟฟ้าได้ทั้งหมด เพราะยังมีข้อจำกัดทางด้านเทคนิคอีกหลายประการ ที่ยังอาจจะต้องพึ่งพาไฟของการไฟฟ้าฯ อยู่ ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าแต่ละบ้าน อันนั้นค่อยมาว่ากัน ในอนาคตอันใกล้นี้ (หยอดให้... https://johnc799tom7.hamachiwiki.com/user

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story